Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING HULP WAAR NODIG

Bij Hulp Waar Nodig nemen wij uw privacy serieus en gaan natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij delen in principe geen gegevens van u aan derden maar bewaren en gebruiken uw gegevens wel in programma’s van anderen. En, indien overheidsinstanties daarom vragen, verstrekken wij de gegevens die wij verplicht zijn. In deze privacyverklaring geven wij aan om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

Heeft u vragen over de gegevens die wij van u bewaren of wilt u deze inzien? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0317 – 357 262 of een mail sturen naar  info@hulpwaarnodig.nl

Contactgegevens:

Hulp Waar Nodig

Kerkstraat 87
6871 BJ Renkum
0317 - 357 262
info@hulpwaarnodig.nl

 

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?

Hulp Waar Nodig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Over het algemeen hebben wij van u alleen de NAW-gegevens. Bij sommige klusjes hebben wij meer informatie over u, bijvoorbeeld als u Hulp Waar Nodig via een PGB inhuurt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen hebben:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer (BSN)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Hulp Waar Nodig
- Omschrijving van u persoonlijke situatie
- Informatie aan Hulp Waar Nodig verstrekt door familieleden en anderen in uw persoonlijke omgeving

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Hulp Waar Nodig gebruikt uw persoonsgegevens voor het inplannen van de hulp die  u nodig heeft zoals:

- Het uitvoeren van de klus zoals u dat heeft afgesproken
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te kunnen helpen
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Om de factuur te kunnen verzenden per post of per mail
- WhatsApp om met u te kunnen afspreken
- Hulp Waar Nodig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Automatisering

Hulp Waar Nodig gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • e-Boekhouden -> Boekhouding en facturatie
  • Loon.nl ->  Salarisadministratie
  • Bedrijfsrooster -> Planning 
  • PerfectView -> Klantrelatiebeheer
  • Dropbox -> Opslag van alle gegevens van Hulp Waar Nodig 
  • Hosting2Go -> Website en email

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Hulp Waar Nodig bewaart uw persoonsgegevens zolang u wilt en u klant bent. Uiteraard hanteren wij ook de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulp Waar Nodig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hulp Waar Nodig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

Indien onze gegevens niet juist zijn zullen wij deze natuurlijk gelijk aanpassen aan de juiste gegevens. U kunt hiervoor altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.

Op uw verzoek kunnen uw gegevens ook verwijderd worden. Indien dit niet mogelijk is omdat wij moeten voldoen aan wettelijke eisen, dan laten wij dit natuurlijk ook even weten!

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulp Waar Nodig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via info@hulpwaarnodig.nl