Extra Informatie Dienstverlening

Extra informatie Dienstverleners

Bij wie ben ik in dienst?

Hulp Waar Nodig bemiddelt tussen jou en de klant volgens de wettelijke regeling Dienstverlening Aan Huis. Je bent niet in dienst bij Hulp Waar Nodig.  De details van deze regeling kan je terugvinden op de volgende webpagina van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/

Hoe worden werkzaamheden door Hulp Waar Nodig toegewezen?

Op het inschrijfformulier heb je aangegeven welke werkzaamheden je wilt doen en in welke plaatsen. Wij kijken, samen met de klant,  wie past bij de werkzaamheden en de klant en bemiddelen op deze manier tussen de klant en jou als Dienstverlener.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

Nadat je bij een klant geweest bent, geef je je gewerkte uren door via de website van Hulp Waar Nodig. Je ontvangt per mail hiervoor een wachtwoord. Je vult het formulier gelijk nadat je gewerkt hebt, per klant in.

Het is van belang om elke dag dat je werkt gelijk de uren in te vullen op de website. Op basis hiervan worden je gewerkte uren gefactureerd bij de klant. Het niet doorgeven van je uren betekent dat we deze niet kunnen factureren en je ze dus ook niet betaald krijgt.

Daarnaast is het erg belangrijk om aan te geven welke werkzaamheden je gedaan hebt en de eventuele bijzonderheden van de klant. Als er iemand anders een keer gaat omdat jij niet kunt, is het erg fijn dat het  duidelijk is wat er gedaan moet worden.

Als je een afspraak met een klant niet kunt nakomen (ziek of andere reden) dit graag z.s.m. aan de klant doorgeven. Stuur ook een WhatsApp-bericht aan ons, dan kunnen wij eventueel vervanging regelen.

Heeft Hulp Waar Nodig nog contact met de klant?

Jazeker! Net zoals met jou hebben we regelmatig contact met alle klanten. We bellen de klant regelmatig op hoe het gaat. Is de klant tevreden? Zijn er nog op- of aanmerkingen? Uiteraard zullen wij dit, indien nodig, ook terugkoppelen. Een tevreden klant is een blijvende klant!

Wat verdien ik?

De verdienste is afhankelijk van het type werk. Het exacte bedrag wat je per uur krijgt, wordt aangegeven wanneer je werk aangeboden krijgt.

Is het uurtarief bruto of netto?

Het uurtarief is bruto. Hierover betaal je zelf de verschuldigde inkomstenbelasting en premie sociale verzekering aan de Belastingdienst. Afhankelijk van je totale jaarinkomen ben je belasting verschuldigd. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Hoe werkt de betaling?

Hulp Waar Nodig stuurt maandelijks een factuur naar de klant. Dit bestaat uit jouw inkomsten plus een bemiddelingsvergoeding voor ons. Zodra de klant de factuur betaald heeft, maakt Hulp Waar Nodig jouw aandeel over op je bankrekening.

Je ontvangt de betaling met de mededeling ‘Betaling HWN [naam klant] [datum/periode werkzaamheden]’.

Moet ik de inkomsten opgeven bij de belastingdienst?

Ja, voor 1 mei het jaar volgend op je verdiensten vul je het betreffende belastingformulier in voor de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie door in te loggen op de website: Inloggen – Hulp Waar Nodig

Kan ik bij meerdere klanten werken?

Ja, dat kan! De werkzaamheden zijn soms eenmalig, soms voor langere tijd. Het hangt af van je beschikbaarheid en het aanbod. Je mag maximaal 3 dagen per week voor dezelfde klant werken.

Ben ik verzekerd voor toegebrachte schade?

Nee, dit moet je zelf regelen. Je bent dus verplicht om een eigen Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De klant kan om een kopie van de polis vragen.

 Krijg ik vakantiedagen en vakantiegeld?

Ja, je krijgt vakantiedagen en vakantiegeld. Hier heb je namelijk wettelijk recht op. Dit zit verwerkt in het uurloon wat je krijgt.

 Wat moet ik doen als ik op vakantie ga of een vrije dag wil?

Je spreekt samen met de klant af wanneer je wel/niet kunt werken. Hiermee regel je zelf je vakantie en vrije dagen.

Ga je op vakantie of kun je een langere tijd niet werken? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Wij zullen je dan deze periode niet benaderen voor werkzaamheden. Ook vragen wij dan aan je klanten of zij vervanging willen tijdens jouw afwezigheid.

Kan iedereen zich inschrijven bij Hulp Waar Nodig?

Nee, niet iedereen kan zich inschrijven bij Hulp Waar Nodig. Hulp Waar Nodig behoudt zich het recht voor om iemand wel of niet in te schrijven zonder opgave van reden. Wij letten in het bijzonder op karakter, inzet, motivatie en betrokkenheid.

 Heb ik een Verklaring Omtrent Gedrag nodig?

Ja, om ingeschreven te kunnen staan bij Hulp Waar Nodig dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Welke wijzigingen moet ik aan Hulp Waar Nodig doorgeven?

Om werkzaamheden te kunnen plannen en om relevante gegevens door te geven, hebben wij de laatst bekende gegevens nodig. Het is belangrijk om de volgende wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven:

- Nieuw adres;

- Ander of tijdelijk emailadres en/of telefoonnummer;

- Tijdelijke afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte;

- Uitschrijven indien je geen werk meer kunt of wilt doen.

Dienstverlening Aan Huis en de Belasting

Je staat ingeschreven bij Hulp Waar Nodig als hulp. Hulp Waar nodig bemiddelt tussen jou en de klant. Dat betekent dat je werkt onder de regeling ‘Dienstverlening Aan Huis’. Dit is een regeling van de belastingdienst voor huishoudelijke hulp. Kort gezegd houdt de regeling in dat je maximaal 3 dagen per week bij dezelfde klant mag werken, niet een bedrijf mag hebben en dat het om huishoudelijk werk in en om huis gaat.

De klant is je werkgever maar je bent niet in loondienst bij de klant. Dat betekent dat het uurloon dat je ontvangt een bruto uurloon is. 1x per jaar geef je de inkomsten aan de belastingdienst door als  inkomsten uit overig werk. Je mag hier dan ook de kosten die je gemaakt hebt van het totaalbedrag aftrekken. Denk dan aan reiskosten of de kosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maar ook aan handschoenen en mondkapjes. Belangrijk is om de bonnen goed te bewaren en een kilometerregistratie bij te houden voor de gereden kilometers.

De belastingtarieven voor inkomsten in Box 1 en dus voor inkomsten uit overig werk bedraagt 37,1 % tot een bedrag van € 68.508, over het meerdere betaal je 49,5%. Daarnaast heeft iedereen recht op heffingskortingen. Welke heffingskortingen hangt af van je situatie.

In het onderstaande overzicht een indicatie van de te betalen inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet in 3 verschillende situaties. We zijn uitgegaan van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Ook zijn we ervanuit gegaan dat je geen andere inkomsten hebt.

 

Inkomen per jaar

 

€ 6.000

(€ 500 per maand)

€ 9.000

(€ 750 per maand)

€ 12.000

(€ 1.000 per maand)

Uitgaven € 700 -/- € 1.050 -/- € 1.400 -/-
 Subtotaal  € 5.300  € 7.950  € 10.600

Berekening te betalen belasting:

Belasting 37,1% over subtotaal

-/- Algemene heffingskorting

-/- Arbeidskorting

€ 1.966

€ 2.837 -/-

€ 275 -/-

€ 2.949

€ 2.837 -/-

€ 421 -/-

 

€ 3.932

€ 2.837 -/-

€ 1007 -/-

 

Te betalen inkomstenbelasting Nihil Nihil € 88
Te betalen premie zorgverzekeringswet € 304 € 457 € 609

Op de website van de Belastingdienst vindt je meer informatie over de voorwaarden en hoe aan te geven: Belastingdienst.nl

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.